TÀI LIỆU ISO 9001:2015 

Hotline: 0972 220 777

TÌM HIỂU NGAY

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

Hệ thống Tài Liệu, Biểu Mẫu, các Thủ tục và Quy Trình ISO 9001:2015 được cập nhật mới nhất cho các Doanh Nghiệp tham khảo !

TÊN TÀI LIỆU

1 - Chính sách chất lượng 

DANH MỤC TÀI LIỆU ISO 9001:2015

2 - Mục tiêu chất lượng  

Mục tiêu chất lượng ban lãnh đạo
Mục tiêu chất lượng phòng kinh doanh
Mục tiêu chất lượng phòng hành chánh nhân sự
Mục tiêu chất lượng phòng Marketing
Mục tiêu chất lượng phòng sản xuất
Mục tiêu chất lượng phòng mua hàng
Mục tiêu chất lượng phòng bảo trì
Mục tiêu chất lượng phòng QA & QC
Mục tiêu phòng kế toán
Mục tiêu chất lượng phòng thiết kế

3 - Sổ tay chất lượng 

Sổ tay chất lượng Công ty dịch vụ
Sổ tay chất lượng Công ty sản xuất điện tử
Sổ tay chất lượng Công ty sản xuất cơ khí
Sổ tay chất lượng Công ty sản xuất nước uống đóng chai
Sổ tay chất lượng Công ty sản xuất bê tông tươi
Sổ tay chất lượng Công ty sản xuất hoá chất
Sổ tay chất lượng Công ty máy tính
Sổ tay chất lượng Công ty xây dựng
Sổ tay chất lượng Công ty đầu tư bất động sản
Sổ tay chất lượng Công ty thiết kế xây dựng
Sổ tay chất lượng Công ty dịch vụ Shipping, Forwarding and Logistic
Sổ tay tích hợp QHSE (chất lượng - sức khoẻ - an toàn - môi trường)

4 - Các kết hoạch chất lượng (hoạch định việc tạo sản phẩm)

Hoạch định việc tạo sản phẩm dịch vụ
Hoạch định việc tạo sản phẩm sản xuất điện tử
Hoạch định việc tạo sản phẩm sản xuất cơ khí
Hoạch đinh việc tạo sản phẩm sản xuất nước uống đóng chai
Hoạch định việc tạo sản phẩm sản xuất bê tông tươi
Hoạch định việc tạo sản phẩm sản xuất hoá chất/ phụ gia ngành xây dựng
Hoạch định việc tạo sản phẩm sản xuất hoá chất
Hoạch định việc tạo sản phẩm lắp ráp / sửa chữa máy vi tính
Hoạch định thi công xây dựng
Hoạch định thiết kế
Hoạch định dịch vụ xuất - nhập – logistic

5 - Sơ đồ tổ chức 

Sơ đồ tổ chức Công ty dịch vụ
Sơ đồ tổ chức Công ty sản xuất
Sơ đồ tổ chức Công ty thi công xây dựng
Sơ đồ tổ chức Công ty môi giớI bất động sản

6 - Trách nhiệm quyền hạn cho từng chức danh 

Trách nhiệm quyền hạn Giám Đốc/ Tổng Giám Đốc
Trách nhiệm quyền hạn Trưởng Phòng Kinh Doanh
Trách nhiệm quyền hạn Nhân Viên Kinh Doanh
Trách nhiệm quyền hạn Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự
Trách nhiệm quyền hạn Nhân Viên Phòng Hành Chánh Nhân Sự
Trách nhiệm quyền hạn Trưởng Phòng Marketing
Trách nhiệm quyền hạn Nhân Viên Marketing
Trách nhiệm quyền hạn Trưởng phòng Sản Xuất
Trách nhiệm quyền hạn Tổ Trưởng, Công Nhân Sản Xuất
Trách nhiệm quyền hạn Trưởng Phòng QA/ QC
Trách nhiệm quyền hạn Nhân Viên QA/ QC
Trách nhiệm quyền hạn Trưởng phòng Bảo Trì
Trách nhiệm quyền hạn Nhân Viên Bảo Trì
Trách nhiệm quyền hạn Kế Toán Trưởng
Trách nhiệm quyền hạn Kế Toán Viên

CÁC THỦ TỤC/ QUY TRÌNH ISO 9001: 2015

1 - Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu   

2 - Quy trình kiểm soát hồ sơ  

3 - Quy trình tuyển dụng 

4 - Quy trình đào tạo

5 - Quy trình xem xét hợp đồng

6 - Quy trình mua hàng (nguyên vật liệu) 

7 - Quy trình kiểm soát sản xuất  

8 - Quy trình kiểm soát cung cấp dịch vụ   

9 - Quy trình kiểm soát phương tiện theo dõi, kiểm tra, & đo lường  

10 - Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng  

11 - Quy trình đánh giá nội bộ 

12 - Quy trình kiểm tra bán thành phẩm, thành phẩm

13 - Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp 

14 - Quy trình thống kê (phân tích dữ liệu)   

15 - Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa

16 - Quy trình nhận diện rủi ro và cơ hội

17 - Quy trình quản lý sự thay đổi  

18 - Quy trình quản lý tri thức của tổ chức  

19 - Quy trình kiểm soát các hoạt động sau giao hàng (bảo trì, bảo hành, sửa chữa…)   

20 - Quy trình nhận biết và xác định nguồn gốc

21 - Quy trình cải tiến 

HỆ THỐNG BIỂU MẪU/ PHIẾU ISO 9001:2015 

1 - Kiểm soát tài liệu và hồ sơ  cải tiến 

Danh mục tài liệu nội bộ
Danh mục tài liệu bên ngoài
Phiếu yêu cầu viết sửa tài liệu
Phiếu theo dõi phân phối tài liệu
Phiếu theo dõi mượn tài liệu và hồ sơ
Danh mục hồ sơ
Biên bản huỷ hồ sơ

2 - Đánh giá nội bộ  

3- Hành động khắc phục - phòng ngừa

Phiếu thực hiện hành động khắc phục / phòng ngừa
Phiếu theo dõi hành động khắc phục / phòng ngừa

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

Để được nhận tài liệu ISO 9001:2015
bạn vui lòng điền thông tin liên hệ cụ thể !

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ